Ukon Pakka

ukonpakka_kansi28

Kuka olen?

Olen Susanna Salo, helsinkiläinen kirjailija ja kuvittaja sekä pitkän linjan tarot harrastaja. Olen suunnitellut ja toteuttanut tarot-kortit ja kirjan nimeltä Ukon Pakka – Kalevalainen tarot.
ISBN 978-952-7204-15-3. Kirjani ja siihen kuuluvat tarot-kortit on julkaistu syksyllä 2017. Teokseni kustantaja on Salakirjat.

Mikä on Ukon pakka?

Ukon pakka on Kalevalaista maailmankuvaa ja vanhaa kansanperinnettä valottava teos, joka käsittää 78 kortin tarotpakan ja 302-sivuisen kovakantisen tulkintakirjan.

Tarotin rakenne

Perinteisesti tarot-kortit muodostuvat neljästä maasta, jotka ovat sauvat, maljat, lantit ja miekat. Näitä vastaavat elementit ovat tuli, vesi, maa ja ilma. Koska Ukon pakka pohjautuu suomalaiseen mytologiaan, nämä maat on nimetty suomalaisittain Tulenväki, Vedenväki, Maanväki ja Ilmanväki.

Nämä neljä maata muodostavat pienen arkanan. Lisäksi tarotissa on 22 korttia käsittävä iso arkana. Näistä käytetään myös nimitystä pienten ja suurten salaisuuksien kortit, mikä kuvastaa korttien hierarkiaa pakassa.

Iso arkana

Ukon pakassa jaottelu menee siten, että Isossa Arkanassa on Kalevalaisia hahmoja sekä vanhaa suomalaista shamanistista maailmankuvaa kuvaavia kortteja. Isossa arkanassa on Kalevalan keskeisimmät hahmot, kuten Louhi, Väinämöinen, Lemminkäinen, Ilmarinen ja Lemminkäisen äiti. Sieltä löytyvät Antero Vipunen, Sampo, Maailman synty sekä vanhan käsityksen mukaista maailmanrakennetta ja kosmologiaa kuvastavia kortteja, kuten Päivänpäästö, Elämänpuu (tai maailmanpaalu, tämän kortin nimi on vaihdellut) ja Pohjantähti.

Ison Arkanan innoittajina ja tietolähteinä on ollut Kalevalan tutkimuksen uranuurtajien teokset. Ukon pakan keskeisimpinä tietolähteinä ovat olleet mm. Iivar Kemppainen, Martti Haavio ja Uno Harva (Holmberg). Lisäksi olen käyttänyt tietolähteinäni suomalaiseen shamanismiin ja mytologioihin perehtyneiden tutkijoiden teoksia. Keskeisimpiä tämän alan tutkijoita Ukon pakan taustatietojen keruussa ovat olleet arvostetut suomalaisen kulttuurin tutkijat kuten Anna-Leena Siikala (Suomalainen shamanismi ja Itämerensuomalainen mytologia) ja Juha Pentikäinen (koko tuotanto).

Pieni Arkana

Pienen arkanan kortit käsittelevät enimmäkseen uskomusolentoja joitain poikkeuksia lukuunottamatta. Uskomusolentoihin liittyvät kortit olen koostanut Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) kansanrunousarkiston uskomusolentoja käsittelevistä kortistoista. Arkiston kokoelmissa on aineistoa perinteen ja nykykulttuurin sekä kirjallisuuden ja kulttuurihistorian aloilta. Vanhimmat uskomusolennoista kerätyt tarinat ja memoraatit ovat peräisin 1860-luvulta. Suurin osa kansanrunousarkiston kokoelmista on kahden suuren keräyksen tuotosta. Nämä kaksi keräystä on järjestetty 1930-luvulla ja 1961. Suomalaisen perinteen ja nykykulttuurin kokoelmissa on yhteensä yli 100 000 memoraattia. Näiden aineistojen kerääjinä ovat toimineet mm. Samuli ja Jenny Paulaharju, jotka kiersivät keräämässä kansanperinnettä ympäri Suomea.
Lisäksi Ukon pakan taustoitusta varten olen lukenut kaikki SKS:n julkaisemat uskomusolentoja käsittelevät kirjat. Näiden kirjailijoiden joukosta on mainittava Lauri Simonsuuri ja Marjut Hjelt, jotka ovat aivan uskomattomalla tavalla vaikuttaneet tämän pakan syntyprosessiin. Heidän kirjojensa tarinamaailma on toiminut suurena inspiraationa Ukon pakkaa suunnitellessani. Myös Marjut Kivelän kirjallisuus on ollut suuressa arvossa Ukon pakan lähdemateriaalina. Minuun suuren vaikutuksen tehneisiin teoksiin kuuluu ehdottomasti myös Haltijoitten mailla, maahisten majoissa -kirja, jonka tekijöinä ovat Elina Ranta ja Maija Ranta.

Ukon pakan lähdeteoksista olen ottanut vaikutteita myös Timo Miettisen ja Heikki Willamon upeasta teoksesta Pyhät kuvat kalliossa.

Mitä ovat uskomusolennot?

Ne ovat entisten aikojen scifi- ja kauhutarinoita. Nämä tarinat ovat syntyneet ajalla, jolloin ihmisillä ei ollut televisiota, radioa, aikakauslehtiä tai edes kirjoja. Siihen aikaan oli tapana illan ratoksi kertoa tarinoita. Tarinat kulkivat suusta suuhun, kylästä kylään ja pitäjästä toiseen. Jotkut tarinat kulkivat kauppiaiden mukana yli merien ja toivat lisää väriä tarinaperinteeseen. Suurin osa kansasta ei osannut kirjoittaa, joten tarinan muistaminen oli avainasemassa, jotta se voitaisiin välittää eteenpäin. Ukon pakan tarinat ovat kaikuja näiltä ajoilta. Toivon tämän teokseni kautta näiden tarinoiden syntyvän jälleen eloon ja muistuttavan meitä juuristamme. Jos jokin Ukon pakan korttien tarinoista herättää sinussa muiston, jonka isoäitisi tai -vaarisi joskus kertoi sinulle tai äidillesi/isällesi, olen onnistunut työssäni. Juuri tämän vanhan suomalaisen kansanperinteen elävöittäminen on ollut työni tarkoitus.

Suomalaiset kansantarinat ovat usein aika synkkiä luonteeltaan. Meillä on paljon kummitustarinoita, kuoleman enteitä ja paholaiseen liittyviä tarinoita. Näillä on pyritty mm. korjaamaan ihmisten moraalia. Tarinoissa piru tai vedenhaltia voi näyttäytyä vaikka kirkkoaikaan kalastavalle tai muuta työtä tekevälle ihmiselle. Tarinoiden tarkoituksena on ollut viihdyttää, opettaa ja varoittaa ihmisiä. Kuuluisia varoitustarkoitukseen käytettyjä hahmoja on mm. Näkki, jolla peloteltiin lapsia, etteivät he menisi yksin uimaan. Ukon pakan pienen arkanan inspiraationa on ollut mm:

Vedenhaltioita, kuten Näkki, Vetehinen, Koskenhaltia, Veden emäntä
Maan ja metsänhaltioita, kuten metsänneito, metsänpeitto, vuorenpeikot, maahiset, jättiläiset ja hiidet
Myyttisiä eläimiä, kuten tulikettu, kokkolintu, lentokäärme
Enteitä ja ohjaukseen liittyviä aiheita, kuten etiäinen ja sokean opas
Taloon, pihapiirin ja karjan suojeluun liittyviä haltioita kuten elättikäärmeet ja erilaiset tontut
Myyttiset paikat ja olotilat, kuten Kurimus tai metsänpeitto
kummitukset, paholaistarinat jne.

Joistain aiheista kuten Panu-nimisestä tulenhengestä oli todella vaikeaa löytää tietoa. Tästä syystä olen ottanut mukaan uskontotieteilijä Uno Harvan tutkimuksia – Mordvalaisten muinaisusko (1942)- kirjasta. Uno Harva teki uraa suomensukuisten kansojen uskomusperinteiden tutkijana.

Olen saanut paljon apua ja tukea myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkiston henkilökunnalta. Olen todella kiitollinen siitä vastaanotosta jonka sain kun menin alunperin arkistolle tutkimaan Ukon pakan lähdeaineistoina käyttämiäni uskomusolentoja. Vaikka minulla ei ollut minkäänlaista yliopisto pohjaista koulutusta, minuun suhtauduttiin todella hyvällä tavalla. Arkiston henkilökunta opasti ja neuvoi arkistojen käytössä ja he olivat kaikki mitä ystävillisimpiä ihmisiä. Aiheeni ei varmaankaan ollut kovin tavanomainen, mutta vastaanotto oli silti avoin ja kannustava. Kukaan ei kysellyt titteliä tai arvonimeä kun siellä kävin. Tämä paikka on muodostunut minulle jonkinlaiseksi pyhätöksi. Kun astun sisälle Kansanrunousarkiston mahtavista ovista tiedän tulleeni kotiin. Inspiroidun koko kehoni kautta ja se inspiraatio valtaa myös mieleni. Täällä lepää tieto. Olen ollut todella tarkka kaiken Ukon pakassa käyttämäni lähdemateriaalin kanssa. En ole tehnyt omia sovelluksia tai muunnellut lähdeaineistoa millään lailla. Olen aina esittänyt faktat selvästi erillään ja kirjoittanut omat päätelmäni sekä tulkintani erikseen. Olen vilpittömästi tahtonut kunnioittaa kaikkia niitä hienoja tutkijoita, joita ilman ei Ukon pakkaa olisi olemassa. Tulkinnat ovat minun omiani ja haluan erottaa ne selkeästi asialähteistä. Tulkinnat ovat minun näkemyksiäni asioista eikä niille ole löydettävissä minkäänlaista tieteellistä pohjaa. Ne ovat syntyneet sisäisen oivalluksen kautta. Olen soveltanut tulkinnoissani lähdeaineistoistani oppimaani viisautta nykyihmisen elämään. Aluksi tein pitkään tulkintojen aihioita, jotka perustuivat omiin kokemuksiini ihmisistä ja elämästä. Myöhemmin olen käyttänyt esimerkkeinä myös ympärilläni tapahtuvia ilmiöitä ja tuntemieni ihmisten kokemuksia.

Ukon pakan erityiset voimakortit

Ukon pakassa on myös kaikista muista taroteista poikkeava uusi tulkintatapa mukana. Pakka sisältää erilaisia voimapareja ja vastapareja sekä pidempiä ketjuja, jotka muodostuvat mytologian kudelmasta, joka kietoutuu useamman kortin kautta saman teeman ympärille.

Kerron esimerkkinä ensimmäisen nostoni näillä korteilla viime keväänä:

Olin koostanut koepakan kahdesta pelikorttipakasta, jotka sain ystävältäni. Ensimmäiset kortit, jotka nostin olivat Tuonelan tyttö, Lemminkäisen äiti ja Mehiläinen. Tuonelan tyttö-kortissa kuvataan muun muassa kuinka Lemminkäinen kuoli yrittäessään ampua Tuonelan joutsenta. Tämä kortti on kuoleman kortti perinteisessä tarotissa. Harvoin se liittyy todelliseen fyysiseen kuolemaan, mutta tällä kertaa se osui aivan kohdalleen, sillä enoni oli kuollut n. viikkoa aiemmin. Lemminkäisen äidin kortti kuvaa, kuinka hän etsi kauan poikaansa ja naarasi hänet ylös Tuonelan joesta. Hän sai Lemminkäisen heräämään henkiin. Tämä kortti oli selvästi isoäitini, joka suri enoni poismenoa syvästi ja olisi mieluummin vaikka itse vaihtanut paikkaa tämän kanssa. Lemminkäisen äitiä auttoi mehiläinen, joka haki elämän eliksiiriä yhdeksännestä taivaankerroksesta, jolla Lemminkäinen heräsi eloon.

Näitä toistensa kanssa kommunikoivia kortteja on pakassa aika paljonkin. Ne koskevat erityisesti kaikkia Kalevalaan liittyviä kortteja, koska Kalevalaa on jouduttu pilkkomaan osiin korttiaiheiden erittelyssä. Näistä syntyy sitten luontevasti tarinoita, jotka jatkuvat kortista toiseen ja ulottuvat myös useampien korttien ryhmiin.

Näiden korttien tunnistamista helpottaa Kalevalan ja yleisesti suomalaisen mytologian tuntemus. Mitä paremmin tuntee tätä perinnettä sitä enemmän korteista saa irti. Korteissa on kuitenkin pyritty jättämään vihjeitä teksteihin, jotta nämä samaan aiheeseen liittyvät kortit olisi helpompi huomata.

 

Ukon pakka ja muut tarotpakat

Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain sinistä ja jotain lainattua

Tämä vanha loru joka liittyy hääperinteeseen kuvastaa hyvin Ukon pakan syntyä muiden tarotkorttien pohjalta.

Jotain uutta on se uusi tapa yhdistellä vanhoja tarotjärjestelmiä uudempiin kortteihin, kuten erilaiset enkelikortit, voimaeläinkortit tai muut New Age henkiset pakat, jotka eivät noudata perinteistä tarotjärjestelmää. Varsinkin pienessä arkanassa on uskomusolentojen kohdalla käytetty tätä tyyliä pakan koostamisessa. Nämä kortit avautuvat omina itsenään ja ne sopivat vaihtelevasti yhteen perinteisen pienen arkanan kanssa. Nämä ovat ukon pakan vanhimpia kortteja, eli niitä, joista lähdin pakkaa alunperin rakentamaan. Rakensin pakkaa hyvin vapaaseen tyyliin pitkään. Tietenkin jotkin korttiaiheet ovat alusta saakka osuneet tietyn tarotkortin kanssa saumattomasti yhteen, mutta suurimmalla osalla selvää yhteyttä on ollut vaikea huomata.

Olen siis luonut Ukon pakan oman visioni pohjalta ja pyrkinyt sovittamaan sen perinteiseen tarot järjestelmään jälkeenpäin.

Jotain vanhaa

Olen pyrkinyt kunnioittamaan katoavaa kansanperinnettä pakkaa tehdessäni. Olen pyrkinyt koostamaan mahdollisimman paikkansapitävän kuvauksen suomalaisesta mytologiasta enkä ole itse lähtenyt soveltamaan asiatietojen kanssa. Tulkintakirja koostuu alunperin kahdesta erillisestä kirjasta, joita työstin rinnakkain. Toisen kirjan aiheena oli kaikki se taustatieto, mitä kortteja tehdessäni olen hankkinut. Toinen kirja oli itse tarot tulkintaopas, jota työstin intuitiivisemmin. Myöhemmin nämä kaksi kirjaa yhdistyivät Ukon pakan tulkintakirjaksi.

Ukon pakan järjestelmä on myöskin vanhan tarot järjestelmän mukainen. Olen käyttänyt mallina Aleister Crowleyn ja Frieda Harrisin tarotkortteja sekä Rider Waite kortteja.

Kalevala ja uskomustarinat ovat vanhaa suomalaista kansanperinnettä. Tarinat ja myytit ovat kulkeneet kansan keskuudessa historian hämäristä saakka. Varsinkin metsästysloitsut ovat varmasti hyvin vanhoja samoin kuin usko Ukkoon, ukkosen jumalaan. Tapio on alkuaan tarkoittanut elollistettua metsää ja Ahti on veden valtias. Ahdiksi kutsutaan myös Lemminkäistä, jota Kalevalassa välillä kutsutaan nimellä Ahti Saarelainen. Uskoisin, että nämä vanhat jumaluudet ovat syntyjään shamanistista uskontoa harjoittavien metsästäjä keräilijöiden ajoilta. Siihen aikaan on koko luonto ollut elollistettua. Kaikella oli sielu ja henki.

Ote Ukon pakan tulkintakirjasta, jonka lähteenä olen käyttänyt Juha Pentikäisen tietoja mm. kirjasta Löyly – Kolmen mantereen kylvyt:

”Sana löyly ei tarkoita vain saunan kiukaan kiviltä nousevaa vesihöyryä. Löyly on suomalais-ugrilainen sana, joka kuuluu suomensukuisten kielten vanhimpaan sanastoon. Löyly merkitsee yhtä ihmisen kolmesta sielusta, jonka elämän ikä on sidoksissa hengittämiseen. Sana määrittää ihmiselämän mittaa, jonka kansanuskon mukaan kesti ensimmäisestä hengenvedosta viimeiseen. Löyly lähti ihmisestä hengen lähdön hetkellä, viimeisen henkäyksen mukana. Vaikeaa kuolemaa on yritetty helpottaa avaamalla uunin pellit tai savuräppänä, minkä tarkoituksena oli helpottaa löylyn siirtymistä kuolevasta ihmisestä tuonpuoleiseen.

Toinen ihmisen sielu oli nimeltään itse. Itse liittyi enemmän sosiaaliseen elämään ja ihminen sai itsen myöhemmin kuin löylyn. Itse kuitenkin jatkoi elämäänsä pidempään ja kuoli vasta yhden tai kolmen vuoden kuluttua löylyn lähdön jälkeen. Lapsesta tuli itsellinen, kun hän sai nimen.

Kolmas sielu oli henki ja se oli kansanuskon mukaan kuolematon. Henki saattoi kulkea ihmisruumiin ulkopuolella eri hahmoissa.” – Juha Pentikäinen

Jotain sinistä

Kortit olen maalannut itse paitsi neljä korttia (Liekkiö, Lohikäärme, Hautausmaanväki ja Maailmanpuu) on maalannut rakas ystäväni Laura Kautovaara. Värien kautta olen pyrkinyt luomaan tietynlaisia tunnelmia ja erityisesti olen korostanut kuhunkin elementtiin luontevasti liittyvää värimaailmaa. Maalauksissa olen halunnut luoda selkeitä kuvia, joiden kautta kortit puhuttelevat.

Jotain lainattua

Uskomustarinat on lainattu alkuperäisitä memoraateista ja tekstit on koostettu kansanrunousarkiston kokoelmien pohjalta. Lisäksi pakassa on lainauksia Suomen kansan muinaiset loitsurunot -kirjasta (Salakirjat) sekä Hämeen kansan muinaiset loitsurunot-kirjasta (Salakirjat). Myös Kalevalaa on mukana lainauksien muodossa.

Miksi tarotkortit?

Olen pienestä saakka leikkinyt ennustusleikkejä mummoni tarotkorteilla. Sittemmin hankin monia erilaisia kortteja ja ikäänkuin etsin omaa pakkaani. Alunperin minun ajatukseni oli tehdä suomalaiset shamanistiset voimaeläinkortit, mutta hyvin pian mukaan tuli myös uskomusolentoja, kuten peikkoja ja maahisia. Aloin tutkia uskomusolentoja ensin kirjoista ja lopulta menin kansanrunousarkistolle tutkimaan niitä lähteitä, joista kaikki lukemani kirjat olivat tietonsa ammentaneet. Suomalainen uskomusolentoperinne oli erittäin mielenkiintoinen ja laaja-alainen tutkimuskohde ja siinä riittäisi varmasti eliniäksi uutta ihmeteltävää.

Miksi Kalevala ja suomalainen mytologia?

Sain innoituksen tätä aihepiiriä kohtaan, kun aloin seurustella 19-vuotiaana Alpo Sailon pojan pojan kanssa. Alpo Sailo oli kuvanveistäjä, Aksel Gallen-Kallelan oppilas. Hän ikuisti elämäntyökseen viimeisten runonlaulajien muotokuvia matkoillaan Vienan Karjalassa. Alpo Sailon vaimon Nina Sailon ateljee oli vaikuttava paikka ja Alpon poika Arttu Sailo kertoi aina tarinoita Alpon elämästä ja syvästä rakkaudesta Kalevalaa kohtaan.

Minuun teki vaikutuksen Alpon ura ja huoli runonlauluperinteen ja kansanperinteen katoamisesta historian hämäriin, kun nuoria ei enää kiinnostanut opetella isiensä taitoja tai soitella kanteleella. Alpo ei ollut ainoa, joka koki tuohon aikaan n. 100 vuotta sitten huolta suomalaisen kansanperinteen katoamisesta. Ajattelin, että voisin jollain lailla elvyttää tätä perinnettä ja tutkia aihepiiriä. Siksi toivonkin, että nämä kortit onnistuisivat edes vähän tuomaan vanhoja uskomuksia osaksi nykyihmisen elämää. Ei se tarkoita siirtymistä takaisin taikauskon pimeään maailmaan vaan rationaalinen mielikin voi lähestyä tarinoita vaikkapa vain uteliaisuudesta.

Onhan tarinoilla ollut selvästi viihteellinen arvonsa jo silloin, kun niitä vielä kerrottiin. Memoraateissa on mukana pilkettä silmäkulmassa ja välillä härskiä huumoriakin.

Minulle tarotkortit on itsetutkiskelun väline sekä työkalu, jolla voin katsoa selvennystä elämäntilanteeseeni. En tiedä voiko niillä varsinaisesti ennustaa tulevaisuutta, mutta saattavat ne antaa osviittaa siitä, mihin suuntaan asiat ovat kehittymässä.

Korteilla on kuitenkin alunperin pelattu myös seurapelejä ja olenkin ilokseni huomannut, että myös ukon pakalla on paljon viihdearvoa illanvietoissa ym.

Listaus korteista

ukonpakka